EMSเอกสารรับรองคำแปล“หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด”จากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว! (แบบยับๆ)

แต่งงานกับคนไทย , , ,

EMSเอกสารแบบยับๆจากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว
การแต่งงานของผมกับแฟนคนไทยจำเป็นต้องได้เอกสารรับรองคำแปลหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสด ที่ออกโดยกรมการกงสุลไทยครับ
ผมได้ทำเรื่องขอรับรองเอกสารไปแล้ว การรับรองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อEMSส่งมาถึงบ้านครับ และในที่สุดEMSก็ส่งมาถึง (แต่เป็นแบบยับๆ…) Continue reading “EMSเอกสารรับรองคำแปล“หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด”จากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว! (แบบยับๆ)”