EMSเอกสารรับรองคำแปล“หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด”จากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว! (แบบยับๆ)

แต่งงานกับคนไทย , , ,

EMSเอกสารแบบยับๆจากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว
การแต่งงานของผมกับแฟนคนไทยจำเป็นต้องได้เอกสารรับรองคำแปลหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสด ที่ออกโดยกรมการกงสุลไทยครับ
ผมได้ทำเรื่องขอรับรองเอกสารไปแล้ว การรับรองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อEMSส่งมาถึงบ้านครับ และในที่สุดEMSก็ส่งมาถึง (แต่เป็นแบบยับๆ…) Continue reading “EMSเอกสารรับรองคำแปล“หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด”จากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว! (แบบยับๆ)”

[แต่งงานกับคนไทย]ไปดำเนินเรื่องรับรองคำแปลเอกสาร “หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ที่กรมการกงสุลไทย

แต่งงานกับคนไทย , , , ,

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 バンコク タイ国外務省 ジェーンワッタナー23พามาติดตามขั้นตอนการดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทยต่อครับ
ครั้งนี้ผมเอาเอกสาร“ใบปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส”และ“ใบรับรองความเป็นโสด”ที่ได้รับจากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย ไปรับรองคำแปลที่กระทรวงต่างประเทศมาครับ Continue reading “[แต่งงานกับคนไทย]ไปดำเนินเรื่องรับรองคำแปลเอกสาร “หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ที่กรมการกงสุลไทย”