EMSเอกสารรับรองคำแปล“หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด”จากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว! (แบบยับๆ)

แต่งงานกับคนไทย , , ,

EMSเอกสารแบบยับๆจากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว
การแต่งงานของผมกับแฟนคนไทยจำเป็นต้องได้เอกสารรับรองคำแปลหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสด ที่ออกโดยกรมการกงสุลไทยครับ
ผมได้ทำเรื่องขอรับรองเอกสารไปแล้ว การรับรองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อEMSส่งมาถึงบ้านครับ และในที่สุดEMSก็ส่งมาถึง (แต่เป็นแบบยับๆ…) Continue reading “EMSเอกสารรับรองคำแปล“หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด”จากกรมการกงสุลส่งมาถึงแล้ว! (แบบยับๆ)”

[แต่งงานกับคนไทย]ไปดำเนินเรื่องรับรองคำแปลเอกสาร “หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ที่กรมการกงสุลไทย

แต่งงานกับคนไทย , , , ,

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 バンコク タイ国外務省 ジェーンワッタナー23พามาติดตามขั้นตอนการดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทยต่อครับ
ครั้งนี้ผมเอาเอกสาร“ใบปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส”และ“ใบรับรองความเป็นโสด”ที่ได้รับจากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย ไปรับรองคำแปลที่กระทรวงต่างประเทศมาครับ Continue reading “[แต่งงานกับคนไทย]ไปดำเนินเรื่องรับรองคำแปลเอกสาร “หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ที่กรมการกงสุลไทย”

【แต่งงานกับคนไทย】ไปรับเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

แต่งงานกับคนไทย , , ,

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 受け取り バンコク 7วันก่อนผมได้มายื่นขอเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ไปแล้ว ครั้งนี้เป็นการไปรับเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่นครับ Continue reading “【แต่งงานกับคนไทย】ไปรับเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย”

ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย

แต่งงานกับคนไทย , , ,

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 10การแต่งงานระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ สำหรับการดำเนินเรื่องที่ไทย จำเป็นต้องได้หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ออกโดยสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยครับ Continue reading “ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย”