【แต่งงานกับคนไทย】ไปรับเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

แต่งงานกับคนไทย , , ,

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 受け取り バンコク 7วันก่อนผมได้มายื่นขอเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ไปแล้ว ครั้งนี้เป็นการไปรับเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่นครับ Continue reading “【แต่งงานกับคนไทย】ไปรับเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย”

ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย

แต่งงานกับคนไทย , , ,

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 10การแต่งงานระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ สำหรับการดำเนินเรื่องที่ไทย จำเป็นต้องได้หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ออกโดยสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยครับ Continue reading “ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย”

ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น(สำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย)

แต่งงานกับคนไทย , , , ,

タイ人と結婚TH
ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการแต่งงานของผมกับแฟนคนไทยกำลังดำเนินไปเรื่อยๆครับ
ครั้งนี้ ผมได้ทำสรุปขั้นตอนการแต่งงานระหว่างประเทศทั้งหมดมาให้ดูครับ Continue reading “ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น(สำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย)”